Văn bản quản lý

Tìm kiếm văn bản
  
Tổng số văn bản 5
Số ký hiệu Cơ quan banh hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
474 /QĐ - CTHSSV Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Văn bản chung Quyết định danh sách sinh viên tự quản trong kí túc xá 12/03/2020
90/QĐ-HC-HC Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Văn bản chung Quy định nhiệm vụ các bộ phận làm việc của ban quản lí kí túc xá 06/08/2019
2852/QĐ - ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Văn bản chung Về việc ban hành Nội quy Kí túc xá Một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật 25/08/2017
470 /QĐ - CTHSSV Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Văn bản chung Quy định công tác trực ban Kí túc xá 11/10/2012
90/QĐ-HC-TC Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Văn bản chung Quy định nhiệm vụ các bộ phận làm việc của ban quản lí kí túc xá 03/10/2012