Danh sách tính tiền lệ phí Ký túc xá tháng 02-2023

Thông báo điều chỉnh giá điện sinh hoạt ký túc túc năm 2023

Danh sách tính tiền lệ phí Ký túc xá tháng 01-2023

Danh sách tính tiền lệ phí Ký túc xá tháng 12-2022

Danh sách tính tiền lệ phí Ký túc xá tháng 11-2022

Danh sách tính tiền lệ phí Ký túc xá tháng 10-2022

Danh sách tính tiền lệ phí Ký túc xá tháng 09-2022

Điều chỉnh lệ phí ký túc xá, lệ phí điện, nước sinh hoạt

Danh sách tính tiền lệ phí Ký túc xá tháng 08-2022

Danh sách tính tiền lệ phí Ký túc xá tháng 07-2022