Danh sách tính tiền lệ phí Ký túc xá tháng 10/2023

Hướng dẫn thu nộp qua IPAY

Danh sách tính tiền lệ phí Ký túc xá tháng 09-2023

Danh sách phòng ở sinh viên K58 năm học 2023-2024

Danh sách sinh viên K58 được phê duyệt ở ký túc xá năm học 2023-2024

Danh sách tính tiền lệ phí Ký túc xá tháng 08-2023

Danh sách tính tiền lệ phí Ký túc xá tháng 07-2023 (Học kỳ hè)

Thông báo điều chỉnh giá điện nước ký túc xá tháng 07-2023

Danh sách tính tiền lệ phí Ký túc xá tháng 06-2023

Danh sách tính tiền lệ phí Ký túc xá tháng 05-2023