Đăng ký tham dự Hội thảo Quốc gia "Những vấn đề mới trong giảng dạy và nghiên cứu của giáo dục đại h...

Thông báo thông tin về Hội thảo khoa học Quốc gia "Di sản nghệ thuật Việt Nam: Bảo tồn và phát huy" ...

V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng tháng 11 năm 2023

Thông báo việc nộp học phí kỳ I, năm học 2023-2024 trình độ đại học chính quy khóa 58

Khen thưởng sinh viên tiêu biểu năm học 2022-2023

Hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2023

Nhập học các lớp đại học liên thông VLVH, trúng tuyển ngành SP Khoa học tự nhiên tại Trường ĐHSP năm...

Triển khai thu Bảo hiểm y tế sinh viên năm 2024

V/v công khai danh sách sinh viên K58 thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh ho...

Thông báo học bổng toàn phần Chevening năm học 2024-2025 của Chính phủ Anh

Tham dự buổi tuyên truyền công tác PCCC&CNCH năm học 2023-2024

Triển khai tập huấn sử dụng hệ thống quản lý đào tạo, đăng ký khối lượng học tập và sử dụng hệ thống...

Ban hành Điều lệ Hội diễn văn nghệ Truyền thống Trường ĐHSP năm học 2023 - 2024

Thực hiện giờ làm việc mùa đông

Phê duyệt kế hoạch công tác Đoàn, Hội và công tác sinh viên năm học 2023 - 2024