Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Thông báo Kết luận của Chủ tịch hội đồng tại cuộc họp xét điều kiện học bổ sung kiến thức đợt 1 năm ...

Thời khóa biểu các lớp bổ sung kiến thức đợt 1 năm 2023

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng tại cuộc họp xét điều kiện học bổ sung kiến thức đợt 1 năm ...

Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 5 năm 2023 (đợt 1)

Cấp bằng, trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2023

Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và của sinh viên cuối khóa v...

Kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên và tổ chức xét Giải thưởng "Sinh viên NCKH" cấp Trường năm...

Xin ý kiến về quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng - Tháng 02 năm 2023

Công khai danh sách sinh viên K57 thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đ...

Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Th...

Thông báo Lịch học lớp K1-2023 ứng dụng CNTT cơ bản

Chương trình lễ trao bằng Tiến sỹ và thạc sỹ ngày 24 tháng 2 năm 2023

Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2023

Cấp Hỗ trợ chi phí sinh hoạt tháng 02/2023 đối với sinh viên sư phạm theo nhu cầu xã hội