Quy định nhiệm vụ các bộ phận làm việc của Kí túc xá

Quy định công tác tự quản sinh viên nội trú

Quy định công tác trực ban Kí túc xá

Nội quy Kí túc xá và khung xử lý kỉ luật