Danh sách tính tiền lệ phí Ký túc xá tháng 12-2022 

- Các khoản lệ phí phòng ở, điện, nước được tính toán hàng tháng và công khai danh sách tính tiền tại địa chỉ: https://hostel.tnue.edu.vn/thongbao

- Thời gian tổ chức thu tiền: từ ngày 05 đến ngày 15 hàng tháng

- Hình thức thu tiền:

  • Thu qua thẻ ATM: sinh viên đại học, học viên dự bị tiếng Việt
  • Thu tiền mặt (nhà A2): học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh
loading....