Danh sách tính tiền lệ phí Ký túc xá tháng 09-2022 

  • Các khoản lệ phí phòng ở, điện, nước được tính toán hàng tháng và công khai danh sách tính tiền tại địa chỉ: https://hostel.tnue.edu.vn/thongbao
  • Thời gian tổ chức thu tiền: từ ngày 05 đến ngày 15 hàng tháng
  • Hình thức thu tiền:

- Thu qua thẻ ATM: sinh viên đại học, học viên dự bị tiếng Việt

- Thu tiền mặt (nhà A2): học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh

loading....